Prawo ubezpieczeń społecznych

temidaNasza Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych – ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, z tytułu wypadku przy pracy oraz chorób zawodowych. Działamy w imieniu naszych Klientów we wszystkich sprawach związanych z wystąpieniem przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Sporządzamy odwołania od niekorzystnych decyzji, które podjął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w stosunku do naszych Klientów.

Do spraw z tego zakresu należą sprawy o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanie prawa do wcześniejszej emerytury, przyznanie renty rodzinnej, czy o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Sporządzamy stosowne pisma procesowe na potrzeby postępowania sądowego, a także reprezentujemy naszych Klientów podczas rozpraw sądowych.

 

Ubezpieczenia Łęczyca

Oferujemy kompleksowe usługi prawne w obszarze ubezpieczeń społecznych, wspierając klientów w zakresie uzyskiwania świadczeń oraz obrony ich praw przed organami ubezpieczeń społecznych. Pomagamy klientom w uzyskiwaniu różnego rodzaju świadczeń z ubezpieczeń społecznych, takich jak renty, zasiłki chorobowe, macierzyńskie, czy też świadczenia rehabilitacyjne. Działamy w celu zapewnienia klientowi pełnej informacji o dostępnych świadczeniach oraz wspierania go w procesie ich uzyskania.

Reprezentujemy klientów w sprawach związanych z odmową lub ograniczeniem przyznawanych świadczeń ze strony organów ubezpieczeń społecznych. Starannie analizujemy dokumentację i faktury medyczne, a następnie podejmujemy odpowiednie kroki prawne, by dochodzić praw klienta. Oferujemy pomoc w przygotowywaniu odwołań od decyzji organów ubezpieczeń społecznych. Dbamy o zrozumiałą i skuteczną argumentację, mając na celu uzyskanie korzystnych rozstrzygnięć dla klienta.

 

Prawnik od ubezpieczeń społecznych Łęczyca

Udzielamy konsultacji i doradztwa w zakresie prawa cywilnego i ubezpieczeń społecznych, pomagając klientom zrozumieć ich prawa oraz obowiązki w tym obszarze. Odpowiadamy na wszelkie pytania związane z procedurami i wymaganiami formalnymi. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Specjalizujemy się w kwestiach związanych z zatrudnieniem, a także obowiązkami pracodawców i pracowników w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne. Naszym celem jest osiągnięcie sprawiedliwego rozstrzygnięcia, uwzględniającego prawa klienta.