Rozwody Łęczyca

Nasza Kancelaria Adwokacka w Łęczycy świadczy kompleksowe usługi prawne w obszarze rozwodów na każdym etapie trwania postępowania. Udzielamy wszechstronnego doradztwa przedrozwodowego, pomagając klientom zrozumieć proces rozwodowy, ich prawa i obowiązki, oraz omawiając potencjalne scenariusze. Stawiamy na indywidualne podejście, uwzględniając specyfikę każdej sytuacji.

Zapewniamy profesjonalną reprezentację klientów w postępowaniu rozwodowym przed sądem. Działamy w interesie klienta, starając się osiągnąć jak najkorzystniejsze warunki w zakresie opieki nad dziećmi oraz alimentów. Pomagamy w sprawach związanych z podziałem majątku, a nasze działania obejmują analizę, negocjacje, oraz reprezentację klienta w celu uzyskania uczciwego i zgodnego z prawem podziału majątku wspólnego.

 

Prawnik od rozwodów Łęczyca

Reprezentujemy klientów w sprawach alimentacyjnych, zarówno tych płacących, jak i otrzymujących alimenty. Starannie analizujemy sytuację finansową stron i dążymy do uzyskania rozwiązania korzystnego dla klienta zgodnie z obowiązującym prawem. Pomagamy w ustalaniu warunków opieki nad dziećmi, w tym określaniu miejsca zamieszkania, ustalaniu kontaktów z drugim rodzicem, a także w kwestiach edukacyjnych i zdrowotnych dzieci. W sytuacjach, gdzie jedno z rodziców jest zagrożone utratą praw rodzicielskich, zapewniamy skuteczną obronę przed takimi roszczeniami, dbając o interesy klienta i dobro dziecka. Dążymy do minimalizowania stresu związanego z procesem rozwodowym, oferując kompleksową opiekę prawną dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta.