Prawo administracyjne

podpisywanie dokumentuŚwiadczymy usługi prawne z zakresu prawa administracyjnego. To również szeroka gałąź prawa, wymagająca specjalistycznej wciąż aktualizowanej wiedzy w zakresie zmieniających się przepisów prawa. Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed organami administracji publicznej. Zajmujemy się m.in. sporządzaniem odwołań oraz skarg na decyzje administracyjne, wydawaniem opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego, reprezentacją w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjne przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Prawo administracyjne Łęczyca

Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących decyzji administracyjnych, pomagając w zrozumieniu treści decyzji, analizie zgodności z prawem, a także w skutecznym odwoływaniu się od decyzji niekorzystnej dla klienta. Oferujemy pomoc w przygotowywaniu skarg i odwołań do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA) w przypadku niezadowalających decyzji organów administracji publicznej. Działamy w interesie klienta, dążąc do zmiany decyzji na korzystniejszą.

Specjalizujemy się w sprawach związanych z prawem budowlanym, obejmującym m.in. uzyskiwanie pozwoleń na budowę, reprezentację w przypadku odmów czy cofnięć decyzji z zakresu budownictwa, a także rozwiązywanie sporów dotyczących inwestycji. Pomagamy w sprawach związanych z ochroną środowiska, w tym procedurami związanymi z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych, skargami dotyczącymi naruszeń prawa środowiskowego, a także w zakresie postępowań przed organami ochrony środowiska.

 

Prawnik od prawa administracyjnego Łęczyca

Udzielamy porad prawnych w zakresie zamówień publicznych, wspierając klientów w procesach przetargowych, składaniu ofert, a także reprezentując ich w sporach związanych z realizacją umów publicznych. Specjalizujemy się w kwestiach związanych z prawem cywilnym oraz migracyjnym, pomagając klientom w uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt i pracę, reprezentując w sprawach odmów i cofnięć decyzji dotyczących statusu prawnego cudzoziemców. Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących działalności administracji samorządowej, obejmującej m.in. sprawy z zakresu planowania przestrzennego, podatków lokalnych czy udziału w konsultacjach społecznych.